Algemene VoorwaardenDoor het boeken van een fotoshoot ga jij als opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Rowena Grace Photography.

Fotoshoot
Voor het boeken van een fotoshoot ontvangt de opdrachtgever informatie over de kosten van de fotoshoot en eventuele reiskosten.
Een fotoshoot is pas definitief geboekt na het betalen van de aanbetalingsfactuur.
Niet tijdige betaling kan leiden tot annulering of het uitstellen van de fotoshoot of het toezenden van de foto’s. 
Pas nadat het volledige bedrag voor de fotoshoot is betaald, wordt de datum gesererveerd of worden de foto’s toegezonden.
In geval van annulering vanuit de opdrachtgever zijn de kosten die al betaald zijn in de vorm van een aanbetaling onomkeerbaar.
Bij annulering van 48 uur of langer voor het afgesproken tijdstip wordt 50% in rekening gebracht.
Bij annulering van 24 uur of korter voor het afgesproken tijdstip wordt 100% in rekening gebracht. 

Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s ligt volledig bij Rowena Grace Photography. 
Dit betekent dat foto’s niet gekopieerd, gedownload en/of gebruikt mogen worden zonder dat hier de juiste rechten voor verleend zijn. 
Elk gebruik van fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. 
Wanneer deze voorwaarde niet wordt nagekomen komt de fotograaf een vergoeding toe van 200% van de gehanteerde licentievergoeding.
De opdrachtgever zal de foto’s niet zonder toestemming leveren aan een derde partij. 
Een derde partij mag nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is.

De foto’s worden met print en (online) gebruikersrecht afgeleverd bij de opdrachtgever. 
Dat betekent dat er onbeperkt persoonlijk gebruik gemaakt mag worden van de foto’s, maar alleen door die opdrachtgever (dat ben jij weer) . 
Voor commercieel gebruik of het doorsturen van foto’s aan commerciële partijen 
(bijv. leveranciers, webwinkels, magazines, kranten e.d.) dient er eerst contact opgenomen te worden met de fotograaf. 
Als bovengenoemde voorwaarden niet wordt nagekomen komt de fotograaf een vergoeding toe van 200% van de gehanteerde licentievergoeding.

Rowena Grace Photography zal de fotoserie onder andere gebruiken voor: Promotionele doeleinden, foto gebruik op eigen kanalen.

De klant geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen
 voor gebruik op onder andere de website, social media kanalen, portfolio, en wedstrijden.

Het is niet toegestaan foto’s zelf te downloaden, kopiëren, bij te snijden, te bewerken, filters toe te voegen of in lagere resolutie te plaatsen. 
Hieronder valt ook het downloaden van een foto van internet (bijvoorbeeld Facebook , de website van Rowena Grace Photography e.d.) op te slaan en deze opnieuw te plaatsen. 
Dit gaat namelijk ten koste van de kwaliteit. Alleen de originele ontvangen bestanden dienen gebruikt te worden.

Copyright
Het is niet toegestaan materiaal (met of zonder watermerk) van Rowena Grace Photography, 
beelden of teksten van de website van Rowena Grace Photography 
te kopiëren of te gebruiken voor privé en/of commerciële doeleinden

Online Gallery
Indien er gebruik wordt gemaakt van een online gallery, en de opdrachtgever op deze manier zelf een selectie aan foto’s uitkiest
is het niet toegestaan de beelden in de gallery te downloaden, screenshots te maken en/of deze online te plaatsen. 
Deze beelden zijn niet afgewerkt, dit wordt pas gedaan nadat de opdrachtgever een selectie van de gewenste foto’s heeft gemaakt, en de factuur hiervoor betaald is. 
Elk gebruik van fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. 
In dat geval komt de fotograaf 200% van de gehanteerde vergoeding toe, 
en moeten de beelden alsnog worden verwijderd. 
Een gallery wordt in goed vertrouwen toegestuurd, 
ik ga er dan ook vanuit dat de opdrachtgever hier eerlijk mee om gaat, 
en betaald voor de gekozen foto’s.

Digitale bestanden
Digitale bestanden worden alleen in jpeg-formaat geleverd. 
Het is niet toegestaan om digitale beelden (jpeg-lage resolutie) online te plaatsen anders dan is aangeleverd, 
de foto mag dus niet zelf bewerkt of bijgesneden zijn. 
Onbewerkte RAW-files worden onder geen enkele mogelijkheid vrijgegeven en/of geleverd aan de opdrachtgever.

Offerte
Offertes zijn helemaal vrijblijvend.
Pas na het boeken en bevestigen van een fotoshoot dient de aanbetaling van 50% van het factuurbedrag voldaan te worden. 
Hierna is de fotoshoot definitief geboekt.

Vergoeding
De door de fotograaf gehanteerde vergoeding is van toepassing, tenzij er een andere vergoeding is afgesproken. 
Als het aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht dan in de overeenkomst staat, 
worden ook deze kosten en/of dit meerwerk in rekening gebracht naar de klant. 
De tarieven zijn exclusief reis(tijd)kosten vergoeding, eventuele kosten voor parkeren, tolwegen e.d. 
De reiskosten bedragen 0,35 cent per kilometer vanaf postcode 3332 CV Zwijndrecht. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Stijl en werkwijze
Stijl is persoonlijk, en zo ook mijn werkwijze en foto’s. 
Mijn stijl kun je bekijken in mijn portfolio. 
Indien je een fotoshoot boekt bij Rowena Grace Photography ga je akkoord met deze stijl. 
Hier kan de opdrachtgever niet later op terugkomen en geld retourneren is dan ook niet mogelijk.

Rowena Grace Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

Factuur en betaling
Binnen 14 dagen na de factuurdatum moet de factuur betaald zijn. Zo niet dan worden de producten niet geleverd.

Levering en verzending
Rowena Grace Photography heeft de inspanningsplicht om het eindresultaat uiterlijk 4-6 weken nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden te leveren. 
Mits dit productioneel mogelijk is. Uitzondering hierop zijn vakanties/feestdagen of speciale gebeurtenissen zoals ziekte/overlijden van de fotograaf en/of naasten. 
Voor levering van fotoproducten (zoals afgedrukte foto’s/albums) is de fotograaf afhankelijk van een derde partij. 
De levertermijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.

Aansprakelijkheid
Rowena Grace Photography is niet aansprakelijk voor het kwijtraken/beschadigen van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever tijdens de fotoshoot. 
Tenzij er sprake is van nalatigheid van de fotograaf. 
Bij aantoonbare beschadiging van apparatuur/eigendommen van Rowena Grace Photography door de opdrachtgever geldt een schadevergoeding van de originele aankoopprijs.

De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken, en waar nodig maatregelingen te treffen. 
Waaronder, maar niet uitsluitend het instrueren van anderen aanwezigen.

Tijd
De afgesproken tijd is, en blijft van toepassing tenzij anders overeengekomen.
Wanneer de klant tot maximaal 15 minuten te laat is kan de fotoshoot doorgaan, dit dient wel gecommuniceerd te worden naar de fotograaf.
De fotoshoot eindigt dan alsnog op de afgesproken tijd, of er worden extra kosten in rekening gebracht voor de extra gemaakte tijd.
Komt de opdrachtgever een half uur te laat, dan moet er een nieuwe afspraak worden gemaakt. 
De kosten die gemaakt zijn en al verrekend zijn in de vorm van de aanbetaling kunnen niet meer worden verhaald. 
Bij het boeken van een nieuwe afspraak moet opnieuw een aanbetaling worden betaald. 
Dit is voor de gereserveerde tijd en voorbereidingskosten, en het niet meer in kunnen plannen van een vervangende fotoshoot. 
Wanneer de opdrachtgever niet komt opdagen, is de aanbetaling onomkeerbaar.

Annuleringsafspraken
In geval van aantoonbaar overmacht mag de opdrachtgever deze overeenkomst annuleren. 
De kosten die gemaakt zijn en al verrekend zijn in de vorm van de aanbetaling kunnen niet meer worden verhaald. 
Dit is voor de gereserveerde tijd en voorbereidingskosten, en het niet meer in kunnen plannen van een vervangende fotoshoot.

Restitutie is niet mogelijk na betaling en gemaakte afspraken.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren dient dit schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Rowena Grace Photography met de reden van overmacht.

Rowena Grace Photography behoud zich het recht de fotoshoot te verzetten of te annuleren bij overmacht door slechte weersomstandigheden bij een buitenlocatie, 
ziekte, ernstige omstandigheden bij familieleden in de eerste en tweede graad en andere onvoorziene omstandigheden.

Bij bewolking of zonneschijn kan de fotoshoot gewoon doorgaan, bij regen niet. Dit is vanwege de apparatuur. 
Als je besluit de fotograaf, ondanks weervoorspellingen toch te laten komen, zijn de gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever. 
Ook wanneer de fotoshoot uiteindelijk niet door heeft kunnen gaan.

Website en Algemene Voorwaarden
De prijzen op de website kunnen op elk moment door Rowena Grace Photography worden aangepast.
De fotograaf heeft het recht op elk gewenst moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.